طرح ساماندهی بی خانمان ها و گرمخانه ها

۱۲ آذر ۱۴۰۰
با توجه به آغاز طرح "زمستان گرم" واحد هاى گشت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد در سطح شهر گشت زنی می کنند و افراد بی خانمان را به گرمخانه ها منتقل می کنند ، اغلب این گرمخانه ها به صورت ٢٤ ساعته فعال هستند و این افراد میتوانند از امکانات آنها استفاده کنند.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/30s