گذرگاه های پاییزی پایتخت - پارک ملت

۱۰ آذر ۱۴۰۰
شهرداری تهران با گستردن برگ های زرد درختان در بوستان ها، جلوه ای زیبا از فصل پاییز را در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشته است.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2po