مسابقات اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان

۱۰ اَمرداد ۱۳۹۵
مسابقات اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان در پیست دیزین با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/6o7