سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه

۱ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
سید مهدی شوریده
https://www.tehranpicture.ir/u/5od