پیشرفت فیزیکی مترو پرند

۲۴ آبان ۱۴۰۰
متروی پرند شبکه متروی تهران را به فرودگاه امام خمینی (ره) و شهر پرند متصل می‌کند و پیشرفت فیزیکی این خط در حال حاضر به ۷۵ درصد رسیده است.
محمد حسن واضح
https://www.tehranpicture.ir/u/2n8