یوسف آباد، بی باغ و بی آسیاب

۸ اَمرداد ۱۳۹۵
محله یوسف آباد یکی از قدیمی ترین محلات شهرداری منطقه شش تهران می باشد که باشکل گیری خیابان یوسف آباد از جنوب به شمال گسترش یافت. محله یوسف آباد از ساخته های مرحوم میرزا یوسف آشتیانی صدر اعظم است که در آن زمان به صورت آبادی ای در شمال غربی محدوه شهر تهران بر روی یکی از تپه های شمالی شهر شکل گرفت. اراضی یوسف آباد از شمال به ونک ،‌از شرق به عباس آباد و از غرب به امیرآباد محدود می گردید. یوسف آباد دارای باغها و قناتهایی بود که علاوه بر آن در این اراضی زراعت نیز صورت می‎گرفت . برخی از باغهای معروف یوسف آباد شامل: باغ کلاه فرنگی، باغ بالا، باغ اندرون، باغ بوستان و ... بوده است. قناتهای یوسف آباد شامل: قنات بزرگ، قنات تنگی، قنات قلمان بوده است که با استفاده از این قناتها، باغها و اراضی زراعی آبیاری می گردید. به دنبال تغییرات و تحولاتی که در نظام اقتصادی ایران و به دنبال آن تحولاتی که در ساختار کالبدی شهر تهران به وجود آمد اراضی باغ و زراعی محله یوسف آباد به سرعت توسط توسعه کالبدی شهر بلعیده گردید و پس از مدت زمان اندکی اثری از آنها باقی نماند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/25p