مراسم بدرقه کامبیز درم بخش به سرای ابدی‎‎

۱۸ آبان ۱۴۰۰
صبح سه شنبه 18 آبان 1400 مراسم بدرقه کامبیز درم بخش به سرای ابدی با حضور جمعی از هنرمندان و دوستداران آن مرحوم در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/4za