بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مجتمع مدیریت زباله آرادکوه

۶ آبان ۱۴۰۰
پنجشنبه 6 آبان 1400محسن منصوری استاندار تهران همراه با علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر مسئولان از مرکز دفن زباله آرادکوه در راستای بررسی مسائل زیست محیطی این مرکز بازدید به عمل آوردند.
علیرضا برهانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4ef