کافه راه سیار پشت فولکس واگن قدیمی‎

۶ اَمرداد ۱۳۹۵
ذکرا و فرزاد زوج خوش ذوقی هستند که برای زنده نگه داشتن خاطرات نوستالوژیک خود ،دستی به سر و روی یک فولکس آبی قدیمی کشیده اند و آن را تبدیل به یک کافه راه سیار لوکس کرده اند. از عمر افتتاح این کافه سیار ۱۶-۱۵ روز بیشتر نمی‌گذرد؛ اما در همین مدت کم کلی هوادار پید کرده است.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/2j4