اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن

۲۷ مهر ۱۴۰۰
به منظور سرعت گرفتن فرایند تزریق واکسن کرونا مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران در قالب تزریق واکسن به شهروندان از طریق ۲۲ اتوبوس سیار، واحد‌های مستقر در ۲۲ ایستگاه مترو، اعزام واحد سیار به ۲۲۰ مسجد در سطح شهر تهران در حال انجام است.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/3fs