بام محک

۶ اَمرداد ۱۳۹۵
درچند نقطه از کوهپایه ی کوه های البرز که مشرف به شهر تهران است ، مناطقی وجود دارد که زاویه دید بسیار زیبا و متفاوتی از شهر تهران را بوجود آورده . از جمله این بام ها که در شمال شرق تهران قرار دارد ، بام محک است که علت این نام گذاری هم قرار گرفتن بیمارستان محک در این منطقه است.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/255