تجمع اعتراض آمیز بسیجیان در مقابل سفارت عربستان

۲۴ فروردین ۱۳۹۴
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/66n