نخستین دوره مسابقات ورزشی بانوان کوتاه قامت

۲۲ مهر ۱۴۰۰
نخستین دوره مسابقات تفریحی - ورزشی برای بانوان کوتاه قامت و معلول ظهر روز پنجشنبه 22 مهر 1400 با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/516