اولین روز رقابت های اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان

۶ اَمرداد ۱۳۹۵
اولین روز رقابت های اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان با حضور اسکی بازان جوان کشورهای مختلف در تهران آغاز شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/96c