چهره جدید میدان "بازار دوم" نازی آباد

۵ اَمرداد ۱۳۹۵
میدان "بازار دوم" نازی آباد که شاید بتوان مهم ترین میدان جنوب شهر که در منطقه 16 شهرداری تهران واقع شده است، چهره جدید به خود گرفته است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2xn