بازدید شهردار تهران از تجهیزات جدید سازمان مدیریت پسماند

۷ مهر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر روز چهارشنبه هفتم مهرماه 1400 پس از مراسم گرامیداشت روز آتش نشان با حضور در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تجهیزات جدید این سازمان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت تجهیزات به ویژه تجهیزات زمستانی این سازمان قرار گرفت.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/3ds