بازدید مدیران شهری از ایستگاه آتش نشانی منطقه 8

۷ مهر ۱۴۰۰
صبح امروز چهارشنبه 7 مهر 1400 و در روز آتش نشان سوده نجفی عضو شورای شهر تهران و شهردار منطقه ۸ با حضور در یکی از ایستگاه های آتش نشانی منطقه با تقدیم شاخه گل به نیروهای این ایستگاه از تلاش های آن ها تقدیر و تشکر کردند.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/48x