دویست و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۵ اَمرداد ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 5 مرداد دویست و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7aq