طرح واکسیناسیون افراد آسیب دیده اجتماعی و فاقد مدارک هویتی

۴ مهر ۱۴۰۰
طرح واکسیناسیون افراد آسیب دیده اجتماعی و فاقد مدارک هویتی، توسط اکیپ های سیار شهرداری تهران در انجمن روشنگران فردای کودک انجام شد.این طرح همزمان در نقاط دیگر شهر تهران برگزار می شود.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4g3