حضور شبانه مردم در بوستان بهمن‎

۵ اَمرداد ۱۳۹۵
در فصل تابستان ، شهروندان پس از گذراندن روزهای گرم و طاقت فرسا ، شب هنگام و در خنکای هوا در پارک های شهر حضور پیدا میکنند و اوغات فراغت خود را پشت سر می‌گذارند.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/7tl