نشست تغییرات اقلیمی با حضور هنرمندان و فعالان محیط زیست‎

۵ اَمرداد ۱۳۹۵
نشست تغییرات اقلیمی با حضور هنرمندان و فعالان محیط زیست در سازمان حفاطت محیط زیست برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7t7