تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت عربستان

۲۲ فروردین ۱۳۹۴
صبح روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ، تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت عربستان به علت تعرض به دو نوجوان در فرودگاه جده برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/5rz