کنفرانس خبری مربیان پرسپولیس و سایپا

۴ اَمرداد ۱۳۹۵
کنفرانس خبری مربیان دو تیم پرسپولیس و سایپا با حضور مربیان این دو تیم برای بازی اولشان برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7o0