رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸

۱۰ شهریور ۱۴۰۰
رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید_۱۹ «طرح شهید سردار سلیمانی»در منطقه ۸،تهران برگزار شد. در این رزمایش، شهردار منطقه ۸ ،فرمانده پدافند زیستی تهران، فرمانده ناحیه بسیج شهید بهشتی، و جمعی از خیران و سازمان های مردم نهاد حضور داشتند.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/31h