آغاز طرح واکسیناسیون کارکنان شهرداری منطقه 8

۸ شهریور ۱۴۰۰
طرح واکسیناسیون پرسنل شهرداری منطقه 8 تهران در مقابله با بیماری کووید 19 از روز یکشنبه 7 شهریور 1400 آغاز شده و تا واکسینه شدن کامل پرسنل این منطقه ادامه خواهد داشت.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/69e