نمایشگاه صنایع دستی در زیرگذر تئاترشهر

۳ اَمرداد ۱۳۹۵
نمایشگاه صنایع دستی با عنوان دستهای هنری در زیرگذر تئاترشهر در حال برگزاری می باشد.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/3uv