خط تولید شرکت صنایع شیر ایران

۳ اَمرداد ۱۳۹۵
احداث نخستین کارخانه تولید شیر ومحصولات لبنی به نام کارخانه شیر پاستوریزه تهران، با امضای توافق نامه بین سازمان برنامه و وزارت بهداری و همچنین مؤسسه یونیسف سازمان ملل در سال ۱۳۳۳ انجام گردید.
حامد فرج اله
https://www.tehranpicture.ir/u/2dt