بازدید معاون هماهنگی امور مناطق از منطقه 8

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰
معاون امور مناطق شهرداری تهران به همراه شهردار منطقه 8 با حضور در این منطقه از پروژه های این منطقه بازدید کرد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/3yy