جلسه شورای هماهنگی اجتماعی فرهنگی ورزشی با دستور کار محرم

۵ اَمرداد ۱۴۰۰
جلسه شورای هماهنگی اجتماعی فرهنگی ورزشی با دستور کار محرم عصر روز سه شنبه پنجم مردادماه 1400 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از معاونین در محل ساختمان شهرداری برگزار شد.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/3j4