آیین رونمایی از گالری مجازی ایران هنر

۲ اَمرداد ۱۳۹۵
آیین رونمایی از گالری مجازی ایران هنر با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و جمعی از هنرمندان و شخصیت های فرهنگی هنری در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد. این سامانه به بخش های مختلف آشنایی با هنرمندان عرصه های خوشنویسی، نقاشی، حجم و همچنین خرید و فروش آثار اختصاص دارد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2xa