بازدید معاون هماهنگی امور مناطق از منطقه 7

۲۲ تیر ۱۴۰۰
صبج روز یکشنبه 22 تیر 1400 معاون امور مناطق شهرداری تهران با حضور در منطقه 7 از پروژه های این منطقه بازدید کرد.
سید مهدی شوریده
https://www.tehranpicture.ir/u/7b2