مسابقات قهرمانی تگ راگبی پسران

۲ اَمرداد ۱۳۹۵
مسابقات قهرمانی کشوری تگ راگبی پسران زیر 16 سال اتخابی تیم ملی نوجوانان عصر دیروز در ورزشگاه ازادی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/3qt