دیدار رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با سفیر اتریش

۲۰ اسفند ۱۳۹۳
عصر روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ،رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با سفیر اتریش دیدار کردند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/33w