نمایش کارت دعوتی برای افتتاحیه‎

۲ اَمرداد ۱۳۹۵
نمایش کارت دعوتی برای افتتاحیه با طرح، نقش و قلم نوید فرح مرزی در تماشاخانه همای سعادت روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6xg