تمرین تیم پرسپولیس

۲ اَمرداد ۱۳۹۵
تمرین تیم پرسپولیس با حضور کامل بازیکنان برای دیدار اول پرسپولیس در لیگ با نشاط خاصی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/2d5