جشن تولد جوجه درنای تاج خاکستری

۳۰ تیر ۱۳۹۵
صبح امروز مراسم جشن تولد جوجه درنای تاج خاکستری آفریقایی در باغ پرندگان تهران با حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4e5