بازدید شهردار تهران از پالایشگاه نفت ری

۱۴ خرداد ۱۴۰۰
پیروز حناچی شهردار تهران، همراه مدیران خدمات شهری به منظور بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی در محوطه پالایشگاه جنوب تهران (پالایشگاه ری) حضور یافت.
محمد بیاتی - مرتضی بشارت
https://www.tehranpicture.ir/u/4dl