نشست خبری شهردار تهران

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با اصحاب رسانه، به همراه دکتر محمدرضا جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دکتر مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران به همراه جمعی از معاونین و مدیران شهری ظهر دوشنبه دهم خرداد 1400 در سالن ایران زمین برگزار شد.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/2zn