بارش شدید برف

۲۰ اسفند ۱۳۹۳
بارش شدید برف،شامگاه سه شنبه ۱۹ اسفندماه تهران را سفید کرد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/61u