افتتاح رسمی مرکز واکسیناسیون بزرگ خودرویی کووید 19 در شمال شرق تهران

۴ خرداد ۱۴۰۰
همزمان با سالروز آزادی خرمشهر و با تعاملات و همدلی های ستودنی شهرداری منطقه ۴ چهارمین مرکز واکسیناسیون خودرویی کووید 19 شهر تهران در باغ پرندگان رسماً افتتاح شد.
علی آل عمران
https://www.tehranpicture.ir/u/2o2