صبحانه کاری اصحاب رسانه با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)

۳۰ تیر ۱۳۹۵
صبحانه کاری اصحاب رسانه با مهندس اکبر توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) برگزار شد که پس از خبرنگاران از قطعه 21 که اخیرا بازسازی و ساماندهی سطح قبور در آن انجام شده است بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3zl