پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پویش سه شنبه های بدون خودرو صبح امروز با حضور شهردار منطقه 8 و جمعی از مدیران برگزار شد و در ادامه از این منطقه بازدید بعمل آمد.
محمد آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/399