دیوارهای چشم نواز در منطقه 8

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
با هدف افزایش زیبایی و ایجاد منظر شهری شاد و رنگی در راستای طرح "رنگ در شهر" اجرای نقاشی های دیواری در معابر منطقه 8 انجام شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/4k2