نشست خبری شهردار تهران

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با اصحاب رسانه دوشنبه ۲۰ اردیبهشت 1400 با موضوع مسائل فنی و عمرانی و شهرسازی و معماری شهرتهران با همراهی دکتر صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی و دکتر گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سالن ایران زمین برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/71l