عصر تابستانی در بوستان آبشار تهران

۲۸ تیر ۱۳۹۵
آبشار تهران یکی از بزرگترین مجموعه های تفریحی ، گردشگری پایتخت است که با هدف هویت بخشی به دامنه جنوبی البرز و ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت با استفاده از مصالح طبیعی و همگون با طبیعت برای استفاده ی شهروندان تهرانی در غرب اتوبان همت احداث شده است.
حامد فرج اله
https://www.tehranpicture.ir/u/2bg