جلسه شورا شهر در بوستان جنگلی یاس

۱۶ فروردین ۱۳۹۴
صبح روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ، یکصد و چهل و یکمین جلسه علنی شورا شهر تهران در بوستان جنگلی یاس برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/7qt