پروژه بهسازی پیاده مداری در منطقه ۲۰

۲۸ فروردین ۱۴۰۰
در راستای توسعه محور پیاده مداری در منطقه ۲۰ صورت گرفت آغاز پروژه بهسازی خیابان شهید ادیب کاشانی و شهید صفر نعیمی به مساحت ۵۴۰۰ متر مربع در ضلع غربی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در راستای توسعه محور پیاده مداری در منطقه ۲۰ صورت گرفت.
علی اشرف خانلری
https://www.tehranpicture.ir/u/28e