آغاز واکسیناسیون پاکبان‌ها و پرسنل جمع‌آوری پسماند شهر تهران

۲۱ فروردین ۱۴۰۰
صبح امروز 21 فروردین 1400 واکسیناسیون پاکبان‌ها و پرسنل جمع‌آوری پسماند شهر تهران در مرکز بهداشتی درمانی علی اکبری واقع در شهر کهریزک آغاز شد، اما به دلیل پاره ای مسائل، مسئولین و ناظرین وزارت بهداشت از تهیه عکس و فیلم از اتاق واکسیناسیون سرباز زدند و اجازه تهیه گزارش از لحظه زدن واکسن داده نشد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/7eq