از تجریش تا راه آهن با اتوبوس گردشگری

۱۱ فروردین ۱۴۰۰
جمعی از شهروندان تهرانی صبح روز چهارشنبه 11 فروردین 1400 به وسیله اتوبوس گردشگری شهرداری تهران مسیر میدان قدس به سمت میدان راه آهن را طی کرده و از زیبای های شهر لذت بردند.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/4jn