نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه

۵ فروردین ۱۴۰۰
تهران 1400 عنوان ویژه برنامه های نوروزی شهرداری تهران در مناطق مختلف پایتخت به مناسبت فرارسیدن بهار می باشد. تصاویر این گزارش مربوط به این ویژه برنامه ها در منطقه نه تهران می باشد.
عباس کیقبادی
https://www.tehranpicture.ir/u/789